THE HARMONY @ 62Ramintrra

Last updated: Jan 10, 2020  |  2175 Views  |  Articles

THE HARMONY @ 62Ramintrra

ABOUT " THE HARMONY "

 

THE HARMONY @ รามอินทรา62
      
 
                โครงการทาวน์โฮม " THE HARMONY " นั้นเกิดขึ้นเพื่อการใช้ชีวิตแบบคนยุคใหม่โดยเฉพาะ ชื่อของโครงการนั้นหมายถึง" สิ่งที่รวมกันได้อย่างกลมกลืน "เนื่องจากที่อยู่อาศัยของเราในปัจจุบันนั้น สามารถเป็นได้มากกว่าที่พักอาศัยเราจึงนำ Concept นี้มาเป็นแนวคิดหลักในการทำงานออกแบบของเรา เพื่อการดึงเอาศักยภาพของ Space ภายใน มาใช้ได้อย่างเต็มที่และลงตัว โดยการจัดเตรียมพื้นที่ให้สำหรับการปรับเปลี่ยนเป็นโซนทำงานอย่างเต็มรูปแบบ